• ปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง-เสริม มาตรฐานกรมวิชาการ เกษตรรับรอง (เม็ดสีฟ้าคัดเม็ดเกรดเอละลายเร็ว). ส่งพร้อมแบรนด์หรือเฉพาะวัสถุดิบ


  • ปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง-เสริม มาตรฐานกรมวิชาการ เกษตรรับรอง (เม็ดสีแดงคัดเม็ดเกรดเอละลายเร็ว). ส่งพร้อมแบรนด์หรือเฉพาะวัสถุดิบ


  • ปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง-เสริม มาตรฐานกรมวิชาการ เกษตรรับรอง (เม็ดสีดำคัดเม็ดเกรดเอละลายเร็ว). ส่งพร้อมแบรนด์หรือเฉพาะวัสถุดิบ


  • ปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง-เสริม มาตรฐานกรมวิชาการ เกษตรรับรอง(เม็ดสีขาวเทาคัดเม็ดเกรดเอละลายเร็ว). ส่งพร้อมแบรนด์หรือเฉพาะวัสถุดิบ


  • อินทรีย์วัสถุผสม 21-0-0เกรดเม็ดคัดพิเศษ ส่งพร้อมแบรนด์หรือเฉพาะวัสถุดิบ


  • สารปรุงดิน (เม็ดคัดพิเศษเกรดเอ) ส่งพร้อมแบรนด์หรือเฉพาะวัสถุดิบ

01. CALCIUM PHYSICAL DOSAGE (cc.)
NUTREMONE® calcium (CaO 10.5%) ใสไม่มีสี ความข้น,สี,กลิ่น และ ถพ.ลูกค้ากำหนด 5 - 10
PHYTOMONE® extracal (CaO 55%) สีขาวนม สี, กลิ่น และ ถพ.ลูกค้ากำหนด 5
PHYTOMONE® calcium (CaO 20%) สีขาวนม สี, กลิ่น และ ถพ.ลูกค้ากำหนด 5 - 10
BULLEX ® calcium (CaO 6%) ใสไม่มีสี ความข้น,สี,กลิ่น และ ถพ.ลูกค้ากำหนด 10 - 20
02. CALCIUM : BORON PHYSICAL DOSAGE (cc.)
CALMINO® calboron (Amino 5 %CaO 8 %: B 0.2%) น้ำใสสีน้ำตาลอ่อน กลิ่นคาวเนย ความข้น 10 - 20
NUTREMONE® extra calboron (CaO 13 %: B 0.5%) ใสไม่มีสี ความข้น,สี,กลิ่น และ ถพ.ลูกค้ากำหนด 5 - 10
NUTREMONE® calboron (CaO 11 %: B 0.2%) ใสไม่มีสี ความข้น,สี,กลิ่น และ ถพ.ลูกค้ากำหนด 10 - 20
PHYTOMONE® calboron (CaO 15: B 2%) สีขาวนม สี, กลิ่น และ ถพ.ลูกค้ากำหนด 5 - 10
BULLEX® calboron (CaO 8 %: B 0.2%) ใสไม่มีสี ความข้น,สี,กลิ่น และ ถพ.ลูกค้ากำหนด 30 - 40
BULLEX® calboron (CaO 4 %: B 0.1%) สีใส เฉดสี ตามลูกค้า 30 - 40
03. ZINC PHYSICAL DOSAGE (cc.)
ZINCMINO® (Zn 10% amino acid 5%) น้ำใสสีน้ำตาลอ่อน กลิ่นคาวเนย ความข้น #3 10 - 20
NUTREMONE® conc zinc (Zn 35%) ใสไม่มีสี เข้มข้น ความข้น # 5 ไม่มีกลิ่น 5 - 10
NUTREMONE® extra zinc (Zn 24.5%) ใสไม่มีสี ความข้น,สี,กลิ่น และ ถพ.ลูกค้ากำหนด 10 - 20
NUTREMONE® zinc (Zn 18.5%) ใสไม่มีสี ความข้น,สี,กลิ่น และ ถพ.ลูกค้ากำหนด 5 - 10
PHYTOMONE® extra zinc (Zn 24.5%) สีขาวนม สี, กลิ่น และ ถพ.ลูกค้ากำหนด 30 - 40
PHYTOMONE® zinc (Zn 16%) สีขาวนม สี, กลิ่น และ ถพ.ลูกค้ากำหนด 30 - 40
BULLEX® Zincmax (Zn 10%) ใสไม่มีสี ความข้น,สี,กลิ่น และ ถพ.ลูกค้ากำหนด 30 - 40
BULLEX® Zinc (Zn 6%) ใสไม่มีสี ความข้น,สี,กลิ่น และ ถพ.ลูกค้ากำหนด 30 - 40
04. MAGNESIUM PHYSICAL DOSAGE (cc.)
MAGMINO® (MgO 10 % amino acid 5% ) น้ำใสสีน้ำตาลอ่อน กลิ่นคาวเนย ความข้น #3 10 - 20
NUTREMONE® extra mag (MgO 14%) ใสไม่มีสี ความข้น,สี,กลิ่น และ ถพ.ลูกค้ากำหนด 5 - 10
NUTREMONE® mag (MgO 10%) ใสไม่มีสี ความข้น,สี,กลิ่น และ ถพ.ลูกค้ากำหนด 10 - 20
PHYTOMONE® extra mag (MgO 35%) สีขาวนม สี, กลิ่น และ ถพ.ลูกค้ากำหนด 5 - 10
PHYTOMONE® mag (MgO 9.5%) สีขาวนม สี, กลิ่น และ ถพ.ลูกค้ากำหนด 20 - 30
05. MANGANESE PHYSICAL DOSAGE (cc.)
MANGMINO® (Mn 6 % amino acid 5%) น้ำใสสีน้ำตาลอ่อน กลิ่นคาวเนย ความข้น #3 10 - 20
NUTREMONE® manganese (Mn 12.5%) สีชมพูอ่อนใส ความข้นหนืด,เฉดสีกลิ่น และ ถพ.ตามลูกค้า 5 - 10
PHYTOMONE® extra manganese (Mn 50%) สีขาวนม สี, กลิ่น และ ถพ.ลูกค้ากำหนด 5 - 10
PHYTOMONE® manganese (Mn 20%) สีขาวนม สี, กลิ่น และ ถพ.ลูกค้ากำหนด 20 - 30
BULLEX® manganese (Mn 6 %) สีชมพูอ่อนใส ความข้นหนืด,เฉดสีกลิ่น และ ถพ.ตามลูกค้า 10 - 20
06. Zn + Mg + Mn PHYSICAL DOSAGE (cc.)
NUTREMONE® zinc pluz ( Zn 10 % MgO 4.5% Mn 1.5% ) ใสไม่มีสี ความข้น,สี,กลิ่น และ ถพ.ลูกค้ากำหนด 5 - 10
PHYTOMONE® zinc pluz ( Zn 25 % MgO 15% Mn 15% ) สีขาวนม สี, กลิ่น และ ถพ.ลูกค้ากำหนด 5 - 10
BULLEX® extra zinc pluz ( Zn 8% MgO 3 % Mn 1% ) ใสไม่มีสี ความข้น,สี,กลิ่น และ ถพ.ลูกค้ากำหนด 10 - 20
BULLEX® zinc pluz ( Zn 5% MgO 1 % Mn 0.5% ) ใสไม่มีสี ความข้น,สี,กลิ่น และ ถพ.ลูกค้ากำหนด 20 - 30
07. Zn + Mg PHYSICAL DOSAGE (cc.)
NUTREMONE® zinc mag ( Zn 14.5 % MgO 4.5% ) สีขาวนม สี, กลิ่น และ ถพ.ลูกค้ากำหนด 10 - 20
PHYTOMONE® zinc mag ( Zn 35 % MgO 25% ) สีขาวนม สี, กลิ่น และ ถพ.ลูกค้ากำหนด 10 - 20
08. Zn + Mn PHYSICAL DOSAGE (cc.)
NUTREMONE® zinc manganese ( Zn 14.5 % Mn 2% ) สีขาวนม สี, กลิ่น และ ถพ.ลูกค้ากำหนด 10 - 20
PHYTOMONE® zinc manganess ( Zn 35 % Mn 25% ) สีขาวนม สี, กลิ่น และ ถพ.ลูกค้ากำหนด 10 - 20