• บริษัท ฟ้าอรุณพืชผลเพื่อไทย จำกัด
    90/5 หมู่1 อาคารฟ้าอรุณ ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
  • 034-581-627-9
  • 034-581-629
  • 088-272-2799
  • faarunthai@gmail.com
  • โรงงานผลิต ที่อยู่ 90/5 หมู่ที่1 อาคารฟ้าอรุณ
    ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160