• ธาตุไนโตเจน (N)
  • ไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบของสารอินทรีย์
  • โดยเป็นส่วนประกอบโครงสร้างของพืช เช่น คลอโรฟิลล์
  • กรด อะมิโนและองค์ประกอบของโปรตีนซึ่งเกี่ยวข้องกับ
  • ขบวนการเจริญเติบโตของพืช หากขาดธาตุไนโตรเจน